BANGKIRAI BRATISLAVA

Exteriérový decking BANGKIRAI 25×145 mm, spoj nerezové skrutky, povrchová úprava  olej.

Miesto realizácie Bratislava.